SCIENCE ELEMENTARY MICRO SCHOOL

Pro školní rok 2024 / 2025 je otevřeno přijímací řízení! Pozorně prostudujte podstránku školy.

NOVÉ PRODUKTY 2024  |  NEW PRODUCTS 2024

EASYMK32 – Výkonná a flexibilní vývojová deska pro vaše projekty

 Hledáte vývojovou desku, která je přizpůsobitelná a snadno použitelná pro širokou škálu projektů? EASYMK32 je vaše řešení. Navržena s ohledem na maximální flexibilitu, tato deska je ideální pro vývojáře všech úrovní. EASYMK32 je ideální volbou pro vývojáře, kteří hledají spolehlivou a flexibilní platformu pro realizaci svých projektů. S touto deskou můžete dosáhnout nových výšek ve světě elektroniky a programování. 

412,00 Kč

Kabel pro elektrody k EEG board

Jemný a měkký silikonový kabel s Druck koncovkami pro elektrody a připojení prostřednictvím 3,5" Jack.  Gentle and soft silicone cable with Druck connectors for electrodes and connections via 3.5" Jack.   Délka | length:   1 m Impedance: < 0,8 Ohm Typ elektrod | electrodes type : Ag/AgCl 

420,00 Kč

Elektroencefalograf ESP32 development board

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že vzhledem k zavádění výroby nových produktů může dodání trvat 3 až 14 dnů od objednání. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Dear customers, we would like to inform you that due to the introduction of new product manufacturing, delivery may take 3 to 14 days from the date of ordering. Thank you for your understanding and patience. Hledáte spolehlivou a výkonnou vývojovou desku pro práci s elektroencefalografem (EEG)? Pak jste na správném místě! Naše vývojová deska BI-EEG vám poskytne špičkové nástroje pro monitorování a zpracování bioelektrické aktivity mozku. Navržena s ohledem na výkon a flexibilitu, tato deska je ideálním řešením pro výzkum v oblasti rozhraní mozek-počítač (BCI), neurovědu a neurofeedback. Are you in search of a reliable and high-performance development board for working with electroencephalography (EEG)? Then you've come to the right place! Our EEG development board provides top-notch tools for monitoring and processing brain's bioelectrical activity. Designed with performance and flexibility in mind, this board is an ideal solution for research in brain-computer interface (BCI), neuroscience, and neurofeedback. Podrobné informace níže | Detailed information below.

1 817,00 Kč

Elektrofytograf s indikací rostlinných emocí

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že vzhledem k zavádění výroby nových produktů může dodání trvat 3 až 14 dnů od objednání. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Dear customers, we would like to inform you that due to the introduction of new product manufacturing, delivery may take 3 to 14 days from the date of ordering. Thank you for your understanding and patience. Rostliny jsou fascinujícími tvory plnými tajemství a emocí. Elektrofytograf od OpenTechLab vám umožní odhalit tato tajemství a prozkoumat emocionální svět rostlin jako nikdy předtím. S vysoce kvalitními přístrojovými zesilovači od společnosti Texas Instrument pro snímání bioelektrických signálů rostlin a integrovanou konvoluční neuronovou sítí s modelem rostlinných emocí, otevírá Elektrofytograf dveře k porozumění jejich emocionálním reakcím. Buďte součástí této fascinující cesty objevování světa rostlin.  Plants are fascinating beings full of secrets and emotions. The  Electrophytograph   from OpenTechLab allows you to uncover these secrets and explore the emotional world of plants like never before. With high-quality instrumentation amplifiers from Texas Instruments for capturing plant bioelectrical signals and an integrated convolutional neural network with a model of plant emotions, the  Electrophytograph   opens the door to understanding their emotional reactions. Be part of this fascinating journey of discovering the world of plants. Podrobné informace níže | Detailed information below.

2 071,00 Kč

STM32F103 vývojový board

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že vzhledem k zavádění výroby nových produktů může dodání trvat 3 až 14 dnů od objednání. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Dear customers, we would like to inform you that due to the introduction of new product manufacturing, delivery may take 3 to 14 days from the date of ordering. Thank you for your understanding and patience. Vývojová deska od OpenTechLab, osazená originálním vysoce populárním Arm® 32-bit MCU STM32F103C8 od výrobce STMicroelectronics NV. Díky tomu lze naplno využívat všech vlastností a funkcí, které architektura STM32 nabízí. Kompatibilní s Arduino IDE, vynikající pro přechod od bastlení k profesionálním návrhům. Development board from OpenTechLab, equipped with the original highly popular Arm® 32-bit MCU STM32F103C8 from STMicroelectronics NV. This allows for full utilization of all features and functions that the STM32 architecture offers. Compatible with Arduino IDE, excellent for transitioning from tinkering to professional designs. Podrobné informace níže | Detailed information below.

496,00 Kč

Převodník USB UART

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že vzhledem k zavádění výroby nových produktů může dodání trvat 3 až 14 dnů od objednání. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Dear customers, we would like to inform you that due to the introduction of new product manufacturing, delivery may take 3 to 14 days from the date of ordering. Thank you for your understanding and patience. OpenTechLab převodník USB UART s CP2102, dvojitou TVS ochranou (USB vstupu i UART výstupu) a 3V3 napájecím výstupem. USB A konektor šetří potřebu propojovacího kabelu s počítačem. Obsahuje výlučně originální komponenty! OpenTechLab USB UART converter with CP2102, dual TVS protection (for both USB input and UART output) and a 3.3V power output. The USB A connector eliminates the need for an additional cable connection to the computer. It exclusively contains original components!   Podrobné informace níže |  Detailed information below.

292,00 Kč

Flexibilní topné těleso 10W

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že vzhledem k zavádění výroby nových produktů může dodání trvat 3 až 14 dnů od objednání. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Dear customers, we would like to inform you that due to the introduction of new product manufacturing, delivery may take 3 to 14 days from the date of ordering. Thank you for your understanding and patience. Flexibilní topné těleso OpenTechLab v polyimidovém flexibilním plošném spoji o výkonu 10W s integrovaným mosfetem, termistorem a LED indikací práce. Je určeno pro použití všude tam, kde je třeba, aby tepelný zdroj kopíroval zakřivený povrch, včetně textilu v rámci nositelné elektroniky. OpenTechLab's flexible heating element in a polyimide flexible printed circuit with a power of 10W, integrated MOSFET, thermistor, and LED work indication. It is designed for use wherever a heat source needs to conform to a curved surface, including textiles in wearable electronics.   Podrobné informace níže | Detailed informations below.  

223,00 Kč

Geigerův - Müllerův počítač

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že vzhledem k zavádění výroby nových produktů může dodání trvat 3 až 14 dnů od objednání. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Dear customers, we would like to inform you that due to the introduction of new product manufacturing, delivery may take 3 to 14 days from the date of ordering. Thank you for your understanding and patience. Geigerův-Müllerův počítač je detektor ionizačního záření (především gama, beta a alfa). Technické parametry: Detekční parametry: γ záření 20mR/h-120mR/h a β záření 100-1800 ChangingIndex/minutes·CM2 soft β Ray Citlivost na gama záření: 0,1MeV Vlastní pozadí: 0,2Pulzů/s Kompatibilní detekční trubice: M4011, STS-5, SBM-20, J305 Provozní teplota GMC: -40-55°C Provozní teplota LCD displeje -5-55°C Baterie Li-ion 2600mAh Zařízení není vodotěsné ani vodě odolné. Nepoužívejte za deště bez dodatečného krytí. Voda může zařízení nenávratně poškodit. Zařízení pracuje s vysokým napětím 450V. Zařízení nerozebírejte, riziko úrazu elektrickým proudem! Zařízení je z výroby kalibrováno. Slouží pro orientační měření. Konektivita: Bluetooth 2.0 - open data USB serial 115200Baudů - open data

7 650,00 Kč

  Naše tři pilíře  |  Our three pillars

  VÝZKUM A VÝVOJ
  RESEARCH & DEVELOPMENT

  Působíme na poli bio-hybridní robotiky. Zkoumáme možnosti a přínosy propojení technologie a přírody.
  We operate in the field of bio-hybrid robotics. We explore the possibilities of integrating technology and nature.

  ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ
  CUSTOM DEVELOPMENT

  Vyvíjíme podle vašich požadavků a potřeb technologie, stroje a zařízení, software.
  We develop technology, machinery, equipment, and software according to your requirements and needs. 

  VZDĚLÁVÁNÍ
  EDUCATION

  Systematicky vzděláváme nadané děti v rámci Science Elementary Micro School. Provozujeme zájmové kroužky techniky.
  We systematically educate talented children through the Science Elementary Micro School. We run technics interest clubs.