Stačí pomyslet a věci se dají do pohybu


Lidský mozek je fascinující. Je sídlem našeho já a zároveň limitem naší podstaty. Cílem našeho výzkumu je tyto limity bořit nebo alespoň posouvat dál za současné možnosti. 

Propojujeme lidský mozek a počítač. V našem světě stroje nečekají na stisknutí tlačítka. Postačí jim vaše myšlenka. 


Jsme odpovědní za to, co tvoříme

Vytváříme nástroj. O jeho přínosu rozhoduje způsob, jakým bude využit. Je proto pro nás důležité, abychom svým výstupům dali správný účel - například vzdělávání.

Výsledky našeho základního i aplikovaného výzkumu přetváříme v didaktické pomůcky, poskytující unikátní oblasti a rozsah vzdělání dětem i dospělým v rámci celoživotního vzdělávání. 

Naše technologie slouží také tam, kde ruce a nohy nemohou. Pomáhá lidem, postiženým celkovým ochrnutím (kvadruplegií). Těší nás, že slouží nejen jako praktický pomocník, ale také coby zdroj zábavy a lepší duševní pohody.  


Neurofeedback - brain fitness

Mozek lze bez nadsázky považovat za biologický počítač. Zprostředkovává a interpretuje interakci s vnějším okolím, definuje osobnost. 

EEG biofeedback je exaktní metodou, poskytující okamžitou zpětnou vazbu o stavu a naladění mozkových vln. Získáváte tak přímou informaci o činnosti, schopnostech a dovednostech různých mozkových center.

Neurofeedback je účinným nástrojem tréninku, při kterém se mozek učí regulovat svou aktivitu k efektivnější funkci. Podporuje tak přirozenou cestou stabilitu centrálního nervového systému, zlepšuje psychické i rozpoznávací funkce a .  

Díky možnostem exaktního měření je snadné porovnávat historické a současné hodnoty, čímž lze objektivně vyhodnocovat dosahované výsledky.

Naše laboratoř, krom toho, že vyvíjí hardware i software pro neurofeedback, také nabízí omezenou možnost neurofeedback tréninku zdarma pro veřejnost.  


Ještě by Vás mohlo zajímat: