STM32F103 vývojový board

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že vzhledem k zavádění výroby nových produktů může dodání trvat 3 až 14 dnů od objednání. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Dear customers, we would like to inform you that due to the introduction of new product manufacturing, delivery may take 3 to 14 days from the date of ordering. Thank you for your understanding and patience.

Vývojová deska od OpenTechLab, osazená originálním vysoce populárním Arm® 32-bit MCU STM32F103C8 od výrobce STMicroelectronics NV. Díky tomu lze naplno využívat všech vlastností a funkcí, které architektura STM32 nabízí. Kompatibilní s Arduino IDE, vynikající pro přechod od bastlení k profesionálním návrhům.
Development board from OpenTechLab, equipped with the original highly popular Arm® 32-bit MCU STM32F103C8 from STMicroelectronics NV. This allows for full utilization of all features and functions that the STM32 architecture offers. Compatible with Arduino IDE, excellent for transitioning from tinkering to professional designs.

Podrobné informace níže | Detailed information below.

496,00 Kč

Vývojová deska, založená na výkonné Arm® - 32bitovém MCU střední hustoty s 64 KB Flash, USB, CAN, 7 časovači, 2 ADC a 9 komunikačními rozhraními. Tato verze nemá aktivní podporu enumerace USB.

This development board is based on medium-density performance line Arm®-based 32-bit MCU with 64 KB Flash, USB, CAN, 7 timers, 2 ADCs and 9 com. interfaces. This version does not have active USB enumeration support.