Laboratoř bio-hybridní robotiky: Náš výzkum a vývoj

Bio-hybridní robotika se pro nás stává stále zajímavější disciplínou díky potenciálu využití synergických efektů mezi lidskou, umělou a rostlinnou inteligencí. Tyto tři odlišné formy inteligence mohou spolupracovat v různých konfiguracích, což umožňuje vznik nových a sofistikovaných technologií. Například výzkum spojení lidského mozku s robotickým podvozkem se zaměřuje na rozpoznávání signálů vědomých myšlenek v elektrické aktivitě mozku, což může vést ke vzniku řízení pohybu například robotického invalidního vozíku pouze pomocí myšlenek. Rostlinná inteligence, na druhé straně, nabízí možnost využití procesů učení a adaptace, které jsou vlastní rostlinám, při vývoji nových robotických systémů. Tento interdisciplinární výzkum otevírá nové možnosti pro řešení technologických problémů a výzev, ale také pro lepší porozumění a respekt k životu a jeho různým formám inteligence.

Bio-hybridní robot - fytoborg


Fytoborg je název který jsme zvolili pro typ bio-hybridního robota, který kombinuje vlastnosti a schopnosti rostlin a robotů. Tento unikátní typ hybridů využívá rostlinu jako racionálního uživatele robotické platformy, který dokáže reagovat na prostředí a interagovat s ním. Rostlina je integrována do robotického podvozku, který jí umožňuje pohyb a komunikaci s okolím. Díky tomu může fytoborg vykonávat úkoly, které by nebyly možné pro klasické roboty ani pro samotné rostliny.

Fytoborg se používá zejména v oblastech, kde je potřeba přesného a účinného nebo diskrétního průzkumu terénu a sběru dat. Díky schopnosti rostliny reagovat na změny v prostředí, může fytoborg efektivně detekovat a měřit různé parametry, jako například elektromagnetické záření, chemické látky v půdě nebo ovzduší, případně pohyb osob a věcí v blízkém okolí.

Fytoborg může být velmi užitečný nástroj v oblastech, jako je průmyslové zemědělství, botanika, ekologie nebo vojenské aplikace. Výzkum v této oblasti nabízí fascinující nové možnosti pro využití rostlin jako aktivních součástí technologií a pro zkoumání komplexních interakcí mezi živými organismy a stroji.

Rozhraní lidský mozek - počítač


Výzkum rozhraní mozek-počítač (BCI) zaměřujeme na spojení lidského mozku s počítačem, aby bylo možné ovládat technologie pouze pomocí myšlenek. 

Výsledky výzkumu využíváme k následnému vývoji nových technologií, které například umožňují lidem s omezenou pohyblivostí ovládat robotická zařízení pouze pomocí svých myšlenek. To může zahrnovat například řízení invalidního vozíku, který je vybaven BCI systémem a reaguje na myšlenky o pohybu. 

Aplikace BCI v bio-hybridní robotice však přináší také velké výzvy. Jedním z klíčových faktorů je vývoj dostatečně přesné technologie pro detekci a interpretaci signálů z mozku. V této oblasti dosahujeme zajímavých pokroků, ale je třeba provést další výzkum a vývoj, aby se zajistila co nejvyšší přesnost a spolehlivost BCI. Další výzvou je také zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů při použití těchto technologií.

Tento typ technologie může přinést zásadní změny v životě lidí s omezenou pohyblivostí a ukazuje, jak dalece může být bio-hybridní robotika užitečná pro lidskou společnost.