Převodník USB UART

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že vzhledem k zavádění výroby nových produktů může dodání trvat 3 až 14 dnů od objednání. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Dear customers, we would like to inform you that due to the introduction of new product manufacturing, delivery may take 3 to 14 days from the date of ordering. Thank you for your understanding and patience.

OpenTechLab převodník USB UART s CP2102, dvojitou TVS ochranou (USB vstupu i UART výstupu) a 3V3 napájecím výstupem. USB A konektor šetří potřebu propojovacího kabelu s počítačem. Obsahuje výlučně originální komponenty!
OpenTechLab USB UART converter with CP2102, dual TVS protection (for both USB input and UART output) and a 3.3V power output. The USB A connector eliminates the need for an additional cable connection to the computer. It exclusively contains original components!  

Podrobné informace níže | Detailed information below.

292,00 Kč

Využití | Usage

Převodník USB - TTL - UART využijete pro programování a sériovou komunikaci nejen s našimi vývojovými platformami a sadami, jako STM32 dev-kit nebo BI-EEG dev-kit
Use the USB-TTL-UART converter for programming and serial communication not only with our development platforms and kits, such as the STM32 dev-kit or BI-EEG dev-kit.

Návod ke stažení a instalaci ovladačů
Instructions for downloading and installing drivers

Navštivte stránku výrobce čipu a stáhnete soubor ovladačů:
Visit the chip manufacturer's website and download the driver file:

https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads

Soubor je ve formátu ZIP archivu, a proto je nejprve nutné jej rozbalit. V rozbaleném adresáři spusťte soubor CP210xVCPInstaller_x64.exe pro 64bitovou verzi Windows nebo CP210xVCPInstaller_x86.exe pro 32bitovou verzi. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
The file is in ZIP archive format, so it needs to be extracted first. In the extracted directory, run the CP210xVCPInstaller_x64.exe file for the 64-bit version of Windows or CP210xVCPInstaller_x86.exe for the 32-bit version. Then follow the on-screen instructions

Poznámka | Note

Tento výrobek není samostatně funkčním celkem a může vyžadovat odbornou montáž.
This product is not a standalone functional unit and may require professional assembly.