Science Elementary School

Pokročilé akademické vzdělávání pro první stupeň základní školy 

V mnoha případech se rodiče nadaných studentů musí spolehnout pouze na své úsilí a vytrvalost. V důsledku nadané děti často nenavštěvují běžný školský systém, ale absolvují více vyhovující individuální výuku v rámci domácího vzdělávání.
Protože tento úkol není vždy snadný, vytvořili jsme prostředí a vzdělávací systém, podněcující raný rozvoj potenciálu talentů a současně zachovává respekt k individuálním potřebám každého studenta. 

To je Madlenka, 

před rokem běžný žáček první třídy základní školy. Nyní prima zvídavá, osmiletá holka a také absolventka nultého experimentálního ročníku OpenTechLab Science Elementary School. 

Dnes víme, že je Madlenka vynikající matematičkou a nepohrdá ani fyzikou a biologií.  Také úžasně kreslí. A když spojí všechny své talenty v nějakém projektu, stává se fenoménem,

Ano, zapomeňte na princeznu. Jednou bude vědkyně. 


Vzdělávání ve Science Elementary School

V Science School se silně zaměřujeme na podporu akademického a tvůrčího růstu. S vysoce individuálním přístupem usilujeme metodicky o rozvoj inovativních, kreativních a kritických vlastností malých myslitelů prostřednictvím přístupu k pokročilým vzdělávacím standardům a technologiím, s náležitou hloubkou i rigorózností. Vytváříme tak vhodné podmínky pro emocionálně sociální růst jejich osobnosti a rozvoj samostatného myšlení.

Studenty přesto připravujeme tak, aby jejich vědomosti vdaný čas splňovaly standard základního vzdělávání platný v ČR. Jsou tak vědomostně připraveni a vybaveni portfolii spolu s hodnocením pro pravidelná přezkoušení v zastřešující škole.

Průřezové obory

Hlavní obory: Matematika, fyzika, chemie, biologie;
Souběžné obory: Informatika, kybernetika, inženýrství;

Matematika

"Matematika je jediný skutečně zaručený způsob, jak se zbláznit," řekl prý Albert Einstein. Naše parafráze zní, že pochopení matematiky je naopak jediný skutečně zaručený způsob, jak se nezbláznit a ve světě se orientovat.

Vysokou prioritu přikládáme vytvoření a rozvoji matematické představivosti. Naše studenty provázíme poznáváním a učením se matematicky popisovat svět a naopak - v matematických vzorcích svět spatřovat. Poznáváme různé matematické jazyky, jako hudba nebo biologická komunikace, či příroda kolem nás. Studenti tak matematiku postupně vnímají jako přirozenou součást myšlení.

Fyzika

"Zakopneš, spadneš, umřeš... a za všechno může fyzika." Fyzika je základní vědou, s níž lze nalézt odpovědi k zákonitostem, jimiž se řídí příroda.  

Vzdělávání studentů v tomto oboru probíhá souběžně s matematikou už jako přirozená součást výuky matematického popisu jevů kolem nás.  Věnujeme se pochopení přírodních zákonitostí nejen na základě experimentů a usilujeme o využívání získaných poznatků k předvídání chování různých systémů. 

Chemie

"Chemie je věda vonná, barevná, prskající a dýmající. Je vtipná a ráda žertuje. Totéž platí i o chemicích (některých)."

Chemií se studenti, s ohledem na věk, zabývají jen okrajově v situacích, kdy se oborově dotýká daných témat ve fyzice, matematice a biologii. Usilujeme, aby byli studenti připraveni na pozdější hlubší proniknutí do tohoto oboru.

Biologie

"Nic v Biologii nedává smysl, leda ve světle evoluce."

Biologie studentům pomáhá nalézt odpovědi na otázky, které fyzika odpovědět neumí. Se studenty se zabýváme organismy a vším, co s nimi souvisí. Od celých ekosystémů až po jednotlivé chemické děje, probíhající v organismech na úrovni atomů a molekul. Poznáváme pozorováním a experimenty, nalézáme pochopení a respekt k životu.Pracujeme na tom, brzy se sem vraťte.