Okulograf - sledování pohybu očí

Vyrobte si jednoduché zařízení pro sledování pohybu očí v horizontální rovině. Tento okulograf je opravdu velmi jednoduchý, neočekávejte proto od něho sofistikované výstupy. Schopnosti indikace jsou pouze určení směrů -dopředu, doprava, doleva.  

Protože je zařízení elektrodami připojené přímo k vaší hlavě, nesmí být žádným způsobem propojeno s elektrickými rozvody distribuční soustavy. To ani prostřednictvím USB kabelu k počítači napájenému ze sítě. V opačném případě hrozí vážné riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.

Napájení provádějte výhradně z baterie, přenos dat provádějte výhradně bezdrátově. 


Seznam komponent

- ESP Wroom32
- operační zesilovač AD620AN
- elektrody Ag/AgCl 2ks
- laser LED 3,3VDC
- rezistor 47 Ohm
- spínač
- baterie LiPol - 200mAh

Pro bezdrátový přenos budete potřebovat ještě:

- další ESP Wroom32

Schéma zapojení

Maska pro desku plošného spoje

Zapojení operačního zesilovače AD620AN je vhodné provést na desce plošného spoje. Můžete si stáhnout masku pro jeho výrobu.

STL soubory pro 3D tisk

STL soubory jsou uloženy na serveru thingiverse.com. Pro stažení proto budete na tento web přesměrováni.

Pro pevné spojení vytištěných dílů a zafixování jednotlivých komponent využijte lepidlo.


Elektrody

Pro úspěšné měření je vhodné použít dvě speciální elektrody - tzv. nepolarizovatelné elektrody. Nejdostupnější jsou Ag/AgCl elektrody pro měření EKG.

Změny v elektrické aktivitě svalů jsou v řádu milivoltů. To je velmi podobné velikosti přirozeného náboje na běžných elektrodách. Nepolarizovatelné elektrody v sobě proto mají elektrolyt, kterému jsou volné elektrony ionizované elektrody odevzdány (a obráceně) a tím je účinně bráněno jejich polarizaci.

Elektrody opatrně vypreparujte ze samolepky. Na ocelový vršek elektrody opatrně přiletujte vodič. 

POZOR! 

Elektrolyt v elektrodě se teplem rozpíná a může poškodit elektrodu. Prohřívejte proto elektrodu při letování co nejkratší dobu. Poškozenou elektrodu nepoužívejte a zlikvidujte.

Firmware

Připravili jsme pro Vás dva, resp. tři sketche. První je jednoduchý pro sériovou komunikaci a slouží pro testování funkčnosti a rozvíjení konceptu. Tento firmware však nepoužívejte pro reálná měření na hlavě. Vždy použijte firmware s bezdrátovým přenosem dat.

Firmaware pro bezdrátový přenos: