Teslův transformátor

Důležité upozornění úvodem:
Teslův transformátor generuje vysoké napětí v řádu tisíců voltů.

Provoz Teslova transformátoru způsobuje:

 • Širokopásmové rušení radiových vln
 • Elektromagnetické záření, které může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média.
 • Jiskry produkují ozón (O3), oxidy dusíku a další plyny, Teslův transformátor tedy používejte v dobře větraných prostorech.
 • Jiskry vyzařují tvrdé UVC záření.

Vysoké napětí (výboj) je schopno ve vhodných podmínkách překlenout i několik cm.

Seznam komponent:

 • smaltovaný drát průměr 0,08 mm (více než 110 m)
 • vodič Cu skládaný - s 0,5 mm2 (cca 50 cm)
 • vodič CU tvrdý - s 2,5 mm2 (cca 1,2 m)
 • tranzistor BD243C TO202 + hliníkový chladič
 • odpor 10K metalický 
 • LED 1,7 V (nejlépe vyhovuje červená)
 • spínač
 • baterie 12V nejméně 5Ah

3D model pro tisk:


Navinutí cívek:

Při navíjení cívek dbejte na správnou orientaci vinutí. Obrázek níže pomůže. 
Obvod je samooscilační a využívá k oscilaci indukčnost cívek. Špatně orientované vinutí může bránit oscilaci.

Budící cívku naviňte z tvrdého vodiče Cu 2,5. Cívka by měla mít tři závity. 

VN cívku naviňte ze smaltovaného drátu Cu 0,08mm na vytištěné jádro. Cívka by měla mít 800 - 1100 závitů. Pozor, drátek je jemný a snadno se přetrhne. Buďte trpěliví.

Pomocnou cívku naviňte opět z tvrdého vodiče Cu 2,5. Cívka by měla mít pět závitů.


Zapojení komponent:

Pro správné zapojení komponent využijte tento obrázek. Pozor na správnou orientaci vinutí cívek. Pro názornost jsou solenoidní cívky znázorněny "položené" a oddělené.

Přejeme Vám s Teslovým transformátorem hodně zábavy a poučení.