Science School FAQ

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky


Spolupracujete s pedagogicko psychologickou poradnou?

Ano, spolupráce s poradnami je pro nás velmi důležitá zejména z hlediska posouzení míry talentu a individuálních potřeb studentů.

Jak jsou na SEMS řešeny další předměty, jako třeba český jazyk, cizí jazyky apod.?

Český jazyk ani cizí jazyky nejsou přímo vyučovanými předměty. Českým jazykem se průřezově zabýváme  zejména z pohledu gramatiky a tvorby slovní zásoby. Ke studiu cizích jazyků jsou studenti motivováni a podporováni v rámci badatelských aktivit a IT, zejména pak jazyk anglický. 

Lze se do SEMS přijít podívat?

Ano, po předchozí dohodě je návštěva vítána.Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Nebojte se nás zeptat: