Výzkum a vývoj


Veškerý prováděný výzkum je financován z vlastních zdrojů. Nejsme příjemci veřejných peněz z dotací nebo grantů. Poznatky z výzkumu jsou proto neveřejné. Přesto ale vybrané poznatky sdílíme s širokou veřejností. Jsou to zejména poznatky užitečné pro vzdělávání nebo pomoc zdravotně postiženým. 

V současnosti provádíme základní výzkum ve dvou oblastech:

- Rozhraní lidský mozek - počítač;
- Výzkum elektrické aktivity rostlin;

Aplikovaný výzkum provádíme v oblasti:

- Rozhraní lidský mozek - počítač;Jak slouží dosavadní výsledky našeho výzkumu

Na základech poznatků našeho výzkumu rozhraní lidský mozek - počítač jsme vyvinuli zařízení a software, umožňující limitované ovládání počítače nebo strojů. 

Značným přínosem je technologická nenáročnost výroby a náklady na pořízení využitých komponent. Můžeme tak předpokládat širokou dostupnost této technologie.

V současnosti náš přistroj slouží vybraným kvadruplegickým pacientům a prozatím zlepšuje kvalitu jejich života zejména rozšířením možností interaktivní zábavy. Potenciál zařízení je však podstatně větší a v brzké době bude možné jeho výrazně širší využití.