Výzkum a vývoj


Veškerý prováděný výzkum je financován z vlastních zdrojů. Nejsme příjemci veřejných peněz z dotací nebo grantů. Poznatky z výzkumu jsou proto neveřejné. Přesto ale vybrané poznatky sdílíme s širokou veřejností. Jsou to zejména poznatky užitečné pro vzdělávání nebo pomoc zdravotně postiženým. 

V současnosti provádíme základní výzkum ve dvou oblastech:

- Rozhraní lidský mozek - počítač;
- Výzkum elektrické aktivity rostlin;

Aplikovaný výzkum provádíme v oblasti:

- Rozhraní lidský mozek - počítač;
- Rozhraní rostlina - počítač;Jak slouží dosavadní výsledky našeho výzkumu

Rozhraní lidský mozek - počítač

Na základech poznatků našeho výzkumu rozhraní lidský mozek - počítač jsme vyvinuli zařízení a software, umožňující limitované ovládání počítače nebo strojů. 

Značným přínosem je technologická nenáročnost výroby a náklady na pořízení využitých komponent. Můžeme tak předpokládat širokou dostupnost této technologie.

V současnosti náš přistroj slouží vybraným kvadruplegickým pacientům a prozatím zlepšuje kvalitu jejich života zejména rozšířením možností interaktivní zábavy. Potenciál zařízení je však podstatně větší a v brzké době bude možné jeho výrazně širší využití.

Rozhraní rostlina - počítač - Rostlina Kyborg

Připravte se na neuvěřitelnou cestu do světa rostlinných emocí s "Rostlinou - kyborgem"! Tato jedinečná stavebnice vám umožní snímat a analyzovat elektrickou aktivitu rostlin pomocí elektroencefalogramu a propojit rostlinu a robotický podvozek. Rostlina sama ovládá svůj podvozek tak, aby se přesunula na místo, kde je nejspokojenější, a navíc můžete slyšet její elektrickou aktivitu převedenou na zvuk.
Mobilní aplikace "Rostlina - kyborg" vám navíc umožní zobrazovat a zkoumat spektrální analýzu signálu rostliny, manuálně ovládat robotický podvozek v případě potřeby, upravovat citlivost rostliny na vnější podněty, zapínat a vypínat zvukové projevy.
"Rostlina - kyborg" je určena pro všechny milovníky pokojových rostlin, zahrádkáře, vědce i vývojáře a brzy se objeví na trhu. Připojte se k nám a objevujte nové rostlinné emoce s "Rostlinou - kyborgem"!