Vývoj software

pro Windows a Android.

Vývoj firmware

pro MCU (AVR, Espressif).

Kontaktujte nás se svojí poptávkou