Open source projekty

pro Vás k nekomerčním účelům.


Jednoduchá aplikace pro Android pomůže vašim dětem procvičovat základní matematické operace jako sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Okulograf

18.10.2021

Okulograf je zařízení na snímání pohybu očí. Toto je velmi jednoduchá verze okulografu, založená na snímání elektrické aktivity okohybných svalů.